De Buurtcamping
De Buurtcamping

Wat & wie is De Buurtcamping?

De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die buurten wil versterken door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te organiseren. Hierbij werken we samen met organisaties die allemaal streven naar een fijnere buurt; waarin je elkaar groet, kent en helpt.

De Buurtcamping voldoet aan de kwaliteitseisen van Het CBF, heeft een ANBI status en is een Social Enterprise.

DOELSTELLINGEN VAN DE BUURTCAMPING

Onze droom is om heel Nederland samen te laten kamperen op De Buurtcamping. De Stichting heeft ten doel:

 • het algemene welzijn te bevorderen door activiteiten te organiseren waarbij mensen uit verschillende leefwerelden elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen zodat de integratie en sociale cohesie bevorderd worden, mensen zich meer thuis en veiliger voelen in de eigen leefomgeving en eenzaamheid bestreden wordt
 • armoede te bestrijden door mensen en gezinnen die in armoede leven een betaalbare vakantie te bieden
 • de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) groepen in de samenleving te stimuleren door leerwerktrajecten en leerplaatsen te bieden, en zodoende onderwijs en jeugdzorg te leveren
 • de vitaliteit van buurtbewoners te verhogen, waardoor zowel fysiek als mentaal welzijn wordt gestimuleerd
 • lokale talentontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren, door deze een plek en podium te bieden
 • natuurbeleving en bewustwording te stimuleren door buurtbewoners gebruik te laten maken van het groen in de buurt, waarbij bescherming van natuur en milieu centraal staat
 • het bevorderen van (bewustwording omtrent) duurzaamheid, door een duurzaam alternatief voor vakantie te bieden en dit actief uit te dragen
 • een stuk (informele) zorg te bieden, door de eenzaamheid van ouderen te verminderen met behulp van activiteiten ontplooid voor jong en oud samen
 • het democratisch bewustzijn vergroten van mensen die zich minder betrokken voelen bij de maatschappij, door alle deelnemers en bezoekers deel te laten zijn van een tijdelijke community, waar mensen samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen.

SAMEN MAKEN WE DE CAMPING

 • Een diepe en dankbare buiging voor alle kampeerders van afgelopen jaar. Het was een eer om met jullie te mogen kamperen!
 • De teams van de verschillende campingbeheerders zijn maanden lang bezig zijn geweest met de voorbereidingen. Vergunningen, toiletten, (warme) douches, programma, vrijwilligers, wc-rollen etc. etc. Zonder hen gaat er geen haring de grond in. Hulde aan de campingbeheerders!
 • Met de hulp van onze honderden vrijwilligers maken we een bijzonder weekend waarin mooie ontmoetingen en ervaringen plaats kunnen vinden. Respect!
 • Dolblij zijn we ook met eveneens honderden organisaties en ondernemers die bijdragen met een donatie, spullen of door iets te organiseren. Duizend maal dank!

De Buurtcamping is een idee en initiatief van Roderik Schaepman. De Buurtcamping is ontwikkeld samen met zijn maatschappelijke communicatiebureau R&D Dept. en Studio Placemakers.

MENSEN ACHTER DE BUURTCAMPING

Initiatiefnemers

 • Roderik Schaepman/Initiatiefnemer/roderik@debuurtcamping.nl
 • Katusha Sol/ Mede-initiatiefnemer/katusha@debuurtcamping.nl

Centraal team

 • Maarten Hupkes/ Directeur-bestuurder / maartenhupkes@debuurtcamping.nl
 • Paula Terpstra / Chef Buurtcampings / paula@debuurtcamping.nl
 • Renet Ponsen / Communitymanager / renet@debuurtcamping.nl
 • Vanessa Longuet /Projectleider / vanessa@debuurtcamping.nl
 • Anke van Hage /Projectleider / anke@debuurtcamping.nl
 • Anne de Man / Marketing & Communicatie / annedeman@debuurtcamping.nl
 • Robin Nijhuis / Junior Content Marketeer /
  robinnijhuis@debuurtcamping.nl
 • Jeroen Pieterse / Financieel Adviseur / jeroen@debuurtcamping.nl
 • Arsalan Alim / Financial Controller / arsalan@debuurtcamping.nl
 • Mara-Joy Elfring / Productie / marajoy@debuurtcamping.nl
 • Tim Spekking/ Office Manager / timspekking@debuurtcamping.nl

Regiobeheerders

 • Mara-Joy Elfring / Regiobeheerder Amsterdam / marajoy@debuurtcamping.nl
 • Flip Roncken / Regiobeheerder Utrecht / flip@debuurtcamping.nl

Lokale teams

De beheerders van de campings in heel Nederland vind je op de lokale pagina’s. Je vindt de steden en parken via het menu onder het kopje ‘Alle Buurtcampings’.

Raad van Toezicht

 • Jeroen Plemp – Voorzitter (Directeur I Care Producties, Eigenaar Free Wheely Amsterdam, HollandseBakfietsen.nl en Steppenwinkel.nl)
 • Dominik Lynen – Penningmeester (Manager Forensic & Financiel Crime Deloitte, Entrepreneur & advisor – Crealosophy IT)
 • Stella de Swart – Raad van Toezicht Lid (Expert Armoede en Schulden, auteur ‘Armoede krijg je gratis’)

Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Vertrouwenspersoon

 • Luna Ridderhof / Vertrouwenspersoon / vertrouwenspersoon@debuurtcamping.nl

Andere geweldige mensen en organisaties Verder werken we samen met de volgende fantastische mensen en organisaties:

 • Julian Schönfeld /Vormgeving
 • Michael Weterings /Website
 • Van Bemmelen van Gent hebben ons met juridisch advies bijgestaan
 • Marjoleine Meijer van Ortelius P&O Ondersteuning en Advies helpt ons met personeel- en AVG-gerelateerde en zaken
 • NAHV helpt ons met de boekhouding
 • Meijers Assurantiën / Verzekeringen

Radio Komkomkommer wordt gemaakt door Jesper Buursink, Heleen Hummelen-de Boer, Kika Booy, Dija Kabba, Gerben Willers en Andre Vranken.

CBF Keurmerk
De Buurtcamping is vanaf 1 november 2021 een officieel Erkend Goed Doel.
Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen krijgen de erkenning van het CBF. Zo weet je bij de erkende doelen zeker dat het geld daadwerkelijk wordt besteed aan een betere wereld.
Ons Erkenningspaspoort vind je hier.

ANBI Status
Stichting De Buurtcamping is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Steun aan onze organisatie kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift.

Code Sociale Ondernemingen
De Buurtcamping is opgenomen lid van de Social Enterprise NL en opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen. De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op de grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De code omvat vijf principes, die tezamen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden, alleen voor gemaakte kosten.
De Buurtcamping volgt de CAO Zorg & Welzijn voor betaalde krachten.
De verhouding hoogst verdienend/laagst verdienend is 1:2,6

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid De Buurtcamping (Mei 2022)
Aannamebeleid vrijwillige beheerders De Buurtcamping (maart 2022)
Gedragsregels De Buurtcamping

Integriteit en klachten
Handboek Gedrag De Buurtcamping
Klachtenprocedure De Buurtcamping

Contact
Adres:
Stichting De Buurtcamping
Cabralstraat 1,  1057 CD,
Amsterdam“Midwest”

campingbeheerder@debuurtcamping.nl
KvK: 58053980
RSIN: 852852319

Landelijke factsheet – de Buurtcamping 2022 
Jaarverslag 2021
Projectplan 2021-2023
Corona Routekaart 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Statuten
Publicatie ANBI 2020

Onderzoeksverslag 2017
Samenvatting Onderzoeksverslag 2017
Case for support 2018 – 2020
Stakeholdersanalyse
Theory of Change

Algemene Voorwaarden

DE BUURT

Deze zomer lanceren we onze nieuwe naam: De Buurt. Vanuit deze overkoepelende organisatie gaan wij de komende jaren naast de Buurtcamping en BuurtBankjes, nog meer vrolijke en verbindende buurtactiviteiten organiseren.

De komende tijd wordt er hard gewerkt aan het logo, de website, de visitekaartjes en de posters. Op de achtergrond is onze officiële (statutaire)  naam al gewijzigd in Stichting De Buurt. Dit betekent dat je op al je liefdesbrieven, facturen en andere correspondentie onze nieuwe gegevens moet gebruiken:

 

Stichting De Buurt 

Cabralstraat 1, 1015 CD, Amsterdam
KVK: 58053980
RSIN: 852852319

 

Houd onze socials in de gaten voor updates!