De Buurtcamping
De Buurtcamping

Wat & wie is De Buurtcamping?

De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die buurten wil versterken door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te organiseren. Hierbij werken we samen met organisaties die allemaal streven naar een fijnere buurt; waarin je elkaar groet, kent en helpt.

DOELSTELLINGEN VAN DE BUURTCAMPING

Onze droom is om heel Nederland samen te laten kamperen op De Buurtcamping. De Stichting heeft ten doel:

 • het algemene welzijn te bevorderen door activiteiten te organiseren waarbij mensen uit verschillende leefwerelden elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen zodat de integratie en sociale cohesie bevorderd worden, mensen zich meer thuis en veiliger voelen in de eigen leefomgeving en eenzaamheid bestreden wordt
 • armoede te bestrijden door mensen en gezinnen die in armoede leven een betaalbare vakantie te bieden
 • de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) groepen in de samenleving te stimuleren door leerwerktrajecten en leerplaatsen te bieden, en zodoende onderwijs en jeugdzorg te leveren
 • de vitaliteit van buurtbewoners te verhogen, waardoor zowel fysiek als mentaal welzijn wordt gestimuleerd
 • lokale talentontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren, door deze een plek en podium te bieden
 • natuurbeleving en bewustwording te stimuleren door buurtbewoners gebruik te laten maken van het groen in de buurt, waarbij bescherming van natuur en milieu centraal staat
 • het bevorderen van (bewustwording omtrent) duurzaamheid, door een duurzaam alternatief voor vakantie te bieden en dit actief uit te dragen
 • een stuk (informele) zorg te bieden, door de eenzaamheid van ouderen te verminderen met behulp van activiteiten ontplooid voor jong en oud samen
 • het democratisch bewustzijn vergroten van mensen die zich minder betrokken voelen bij de maatschappij, door alle deelnemers en bezoekers deel te laten zijn van een tijdelijke community, waar mensen samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen.

SAMEN MAKEN WE DE CAMPING

 • Een diepe en dankbare buiging voor alle kampeerders van afgelopen jaar. Het was een eer om met jullie te mogen kamperen!
 • De teams van de verschillende campingbeheerders zijn maanden lang bezig zijn geweest met de voorbereidingen. Vergunningen, toiletten, (warme) douches, programma, vrijwilligers, wc-rollen etc. etc. Zonder hen gaat er geen haring de grond in. Hulde aan de campingbeheerders!
 • Met de hulp van onze honderden vrijwilligers maken we een bijzonder weekend waarin mooie ontmoetingen en ervaringen plaats kunnen vinden. Respect!
 • Dolblij zijn we ook met eveneens honderden organisaties en ondernemers die bijdragen met een donatie, spullen of door iets te organiseren. Duizend maal dank!

De Buurtcamping is een idee en initiatief van Roderik Schaepman. De Buurtcamping is ontwikkeld samen met zijn maatschappelijke communicatiebureau R&D Dept. en Studio Placemakers.

MENSEN ACHTER DE BUURTCAMPING

Initiatiefnemers

 • Roderik Schaepman/Initiatiefnemer/roderik@debuurtcamping.nl
 • Katusha Sol/Mede-initiatiefnemer/katusha@debuurtcamping.nl

Centraal team

 • Maarten Hupkes / Directeur / maartenhupkes@debuurtcamping.nl
 • Paula Terpstra / Chef Buurtcampings / paula@debuurtcamping.nl
 • Renet Ponsen / Communitymanager / renet@debuurtcamping.nl
 • Sari Kiel / Projectleider / sari@debuurtcamping.nl
 • Vera Molenaar /Projectleider / vera@debuurtcamping.nl
 • Anke van Hagen /Projectleider / anke@debuurtcamping.nl
 • Anita Pronk / Communicatie / anitapronk@debuurtcamping.nl
 • Jeroen Pieterse / Financiën / jeroen@debuurtcamping.nl
 • Mara-Joy Elfring / Productie / marajoy@debuurtcamping.nl
 • Juultje Holster / Office Manager / juultje@debuurtcamping.nl

Regiobeheerders

 • Mariska van Zanten / Regiobeheerder Amsterdam / amsterdam@debuurtcamping.nl
 • Eva Leen / Regiobeheerder Utrecht / evaleen@debuurtcamping.nl

Lokale teams

De beheerders van de campings in heel Nederland vind je op de lokale pagina’s. Je vindt de steden en parken via het menu onder het kopje ‘Alle Buurtcampings’.

Bestuur

 • Jeroen Plemp – Voorzitter (Directeur I Care Producties, Eigenaar Free Wheely Amsterdam, HollandseBakfietsen.nl en Steppenwinkel.nl)
 • Dominik Lynen – Penningmeester (Manager Forensic & Financiel Crime Deloitte, Entrepreneur & advisor – Crealosophy IT)
 • Anita Groening – Secretaris (Directeur MidWes, Bestuurder De Hallen, Eigenaar Groenink Communicatie Advies)

Het Bestuur is Onbezoldigd.

Vertrouwenspersoon

 • Tineke Ridderhof / Vertrouwenspersoon / vertrouwenspersoon@debuurtcamping.nl

Andere geweldige mensen en organisaties Verder werken we samen met de volgende fantastische mensen en organisaties:

 • Julian Schönfeld /Vormgeving
 • Michael Weterings /Website
 • Van Bemmelen van Gent hebben ons met juridisch advies bijgestaan
 • Marjoleine Meijer van Ortelius P&O Ondersteuning en Advies helpt ons met personeel- en AVG-gerelateerde en zaken
 • NAHV helpt ons met de boekhouding
 • Meijers Assurantiën / Verzekeringen

Radio Komkomkommer wordt gemaakt door Jesper Buursink, Heleen Hummelen-de Boer, Kika Booy, Dija Kabba, Gerben Willers en Andre Vranken.

CBF Keurmerk
De Buurtcamping is vanaf 1 november 2021 een officieel Erkend Goed Doel.
Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen krijgen de erkenning van het CBF. Zo weet je bij de erkende doelen zeker dat het geld daadwerkelijk wordt besteed aan een betere wereld.

ANBI Status
Stichting De Buurtcamping is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Steun aan onze organisatie kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift.

Code Sociale Ondernemingen
De Buurtcamping is opgenomen lid van de Social Enterprise NL en opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.
De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op de grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De code omvat vijf principes, die tezamen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden, alleen voor gemaakte kosten.
De Buurtcamping volgt de CAO Zorg & Welzijn voor betaalde krachten.
De verhouding hoogst verdienend/laagst verdienend is 1:2,6

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersbeleid De Buurtcamping (juli 2021)
Aannamebeleid vrijwillige beheerders De Buurtcamping (mei 2021)
Gedragsregels De Buurtcamping (mei 2021)

Integriteit en klachten
Integriteitsbeleid De Buurtcamping (juli 2021)
Klachtenprocedure De Buurtcamping (juli 2021)

Contact
Adres:
“Midwest”
Cabralstraat 1
1057 CD, Amsterdam
campingbeheerder@debuurtcamping.nl
KvK: 58053980
RSIN: 852852319

Projectplan 2021-2023
Corona Routekaart 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Statuten
Publicatie ANBI 2020

Onderzoeksverslag 2017
Samenvatting Onderzoeksverslag 2017
Case for support 2018 – 2020
Stakeholdersanalyse
Theory of Change

Algemene Voorwaarden