Stichting De Buurtcamping verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Privacy Wetgeving
Op 25 mei 2018 gaat/is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht/gegaan. Deze privacywet, die in de hele Europese Unie geldt, bepaalt onder meer hoe persoonsgegevens bewaard en beschermd moeten worden. De regels kunnen er hier op nageslagen worden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (email)-adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt De Buurtcamping persoonsgegevens?

  • Campingbeheerders. Zij organiseren met onze begeleiding hun eigen lokale Buurtcamping.
  • Kampeerders. Voor het reserveren van kampeerplekken via onze website worden persoonsgegevens opgeslagen. Deze worden doorgegeven aan de lokale Buurtcampingbeheerders zodat zij iedereen op de hoogte kunnen houden, informatie kunnen sturen en welkom kunnen heten op de camping.
  • Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in De Buurtcamping en die een contactformulier of inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief hebben ingevuld.
  • Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeenten, bedrijven en leveranciers werken.

En met welk doel?
We slaan persoonsgegevens voornamelijk op om de organisatie van de verschillende Buurtcampings mogelijk te maken. Zonder communicatie met beheerders, partners, vrijwilligers, gemeentes, fondsen en andere belanghebbenden zou De Buurtcamping haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over De Buurtcampings en over zaken die te maken hebben met reserveringen.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor onze (online) campagnes, die we voeren om de zichtbaarheid van De Buurtcamping te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Wil je hiervoor niet benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat: we kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel beheerders en kampeerders we hebben en of het aantal geïnteresseerden groeit.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?
Medewerkers van De Buurtcamping die betrokken zijn bij de organisatie van een van de Buurtcampings.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?
Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben.

Kan ik controleren welke informatie De Buurtcamping over mij bewaart?
Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie De Buurtcamping over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via campingbeheerder@debuurtcamping.nl.

Kan ik informatie laten aanpassen?
Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via campingbeheerder@debuurtcamping.nl.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?
Ja, dat kan. Mensen die actief zijn voor De Buurtcamping, bijvoorbeeld als beheerder, ontvangen (automatische) nieuwsberichten en updates. Uitschrijving hiervan is mogelijk door een mail te sturen naar campingbeheerder@debuurtcamping.nl. De gegevens worden dan verwijderd.

Wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via campingbeheerder@debuurtcamping.nl.

Wijzigingen privacy beleid
De Buurtcamping behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Disclaimer
De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel De Buurtcamping probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt De Buurtcamping expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Cookies
De Buurtcamping is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over coockiegebruik. De Buurtcamping maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.