De Buurtcamping
De Buurtcamping

De Buurtcamping is een officieel Erkend Goed Doel!

Wij zijn hartstikke trots en reuzeblij, want vanaf 1 november zijn wij een officieel Erkend Goed Doel. De erkenning is een keurmerk voor Goede Doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. 

Stichting De Buurtcamping treedt hiermee toe tot een indrukwekkend rijtje van maar liefst 650 Erkende Goede Doelen. Wij vinden het belangrijk hier onderdeel van te zijn om betrouwbaarheid en integriteit uit te stralen. Wij zijn dan ook heel erg blij dat we vanaf vandaag kunnen zeggen: wij zijn een Erkend Goed Doel! 

Alleen Goede Doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren. 

Het CBF onderzoekt onder andere of de missie van de organisatie op een juiste manier vertaald wordt naar activiteiten die daarbij passen, hoe die activiteiten gefinancierd worden en of dat op de juiste manier gebeurd, en welke maatregelen de organisatie neemt om bijvoorbeeld belangenverstrengeling en integriteitskwesties te voorkomen. 

Voorafgaand aan de erkenning hebben we een intensief traject gevolgd om het keurmerk te krijgen. Dit traject werd ons aangeboden door het VSBfonds. Wij zijn hen en het team van het begeleidingstraject erg dankbaar voor hun raad en daad!

Wil jij bijdragen aan ons goede doel? Dat kan!
Met jouw bijdrage zorgen we voor zoveel mogelijk waardevolle ontmoetingen tussen buren. Daarmee dragen we bij aan het verbinden van verschillende groepen mensen. 

 

Campingverhalen

30/11
Resultaten De Grote BuurtBankjesDag
18/11
De Buurtcamping sluit zich aan bij Eén tegen Eenzaamheid!
02/11
De Buurtcamping is een officieel Erkend Goed Doel!