Disclaimer

De informatie die door Stichting De Buurt op haar website wordt aangeboden is met grote zorg samengesteld. Stichting De Buurt controleert alle eigen publicaties zeer zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is.

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Stichting De Buurt niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Stichting De Buurt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt.
Stichting De Buurt behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Stichting de Buurt is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen, zoals informatie geplaatst door communityleden. Mocht u in de berichtgeving op de website van Stichting De Buurt onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze meldt bij de Campingbeheerder via campingbeheerder@debuurtcamping.nl.