De Buurtcamping
De Buurtcamping

Doe je mee met jouw bedrijf?

STEUN DE BUURTCAMPING

De Buurtcamping streeft naar een fijnere buurt waarin je elkaar kent, groet en helpt. Op De Buurtcamping is eenderde van de tentplekken voor gezinnen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, eenderde voor vrijwilligers en een eenderde voor betalende kampeerders. Het dichten van de kloven in de samenleving is een complexe uitdaging, waar wij een eenvoudige oplossing voor hebben. Want, waar ontmoet je elkaar nou makkelijker dan op een camping?

Door ons te sponsoren:

  • Help je mensen die in een sociaal of financieel isolement zitten aan nieuwe contacten, projecten en soms zelfs banen! In Nederland hebben meer dan 429.000. mensen een bijstanduitkering (CBS 2021), zo ook 40% van onze beheerders die we opleiden tot sociale ondernemers via De BuurtCampus, ons eigen opleidingstraject.
  • Help je mensen die normaal gesproken niet op vakantie kunnen. 25% van de Nederlanders geeft aan niet op vakantie te gaan vanwege financiële redenen (Nibud 2019). We verwachten 5.500 kampeerders in 2022. Door sponsor van De Buurtcamping te worden kunnen ±1.800 mensen dit jaar wél op vakantie!
  • Draag je bij aan de ideale samenleving (zoals Het Parool ons noemde). Zowel beheerders als kampeerders krijgen het podium om te laten zien waar ze goed in zijn. De Buurtcamping zet mensen in hun kracht.
  • Help je in algemene zin bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals integratie, sociale cohesie en armoedebestrijding.

ANBI Status
Stichting De Buurtcamping is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Steun aan onze organisatie kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift.

Wil je meer info of er eens met ons over verder spreken? Bekijk de partnerbrochure of mail meteen naar maartenhupkes@debuurtcamping.nl