Dit zijn onze partners

SAMEN MAKEN WE DE CAMPING!

De Buurtcamping werkt zoveel mogelijk samen met lokale en landelijke organisaties die ook streven naar een fijnere buurt waarin je elkaar groet, kent en helpt.

Fondsen en sponsoren

Fondsen en sponsoren
Grote dank gaat uit naar onderstaande landelijke en overige fondsen voor het geloof in onze dromen en plannen en de financiële steun die we daarvoor van hen ontvangen:

  • Stichting DOEN
  • Oranje Fonds
  • VSBfonds
  • Stichting Zonnige Jeugd
  • Dioraphte
Daarnaast worden de lokale campings ondersteund door lokale fondsen. Voor meer info zie de lokale pagina’s.

Ook danken wij onze sponsoren enorm! Decathlon heeft iedere camping een tent, slaapzak, matje en sport- en spelmateriaal gegeven; BarrelQ heeft een aantal campings van barbecues voorzien, Bidfood sponsorde het (vega)vlees van de Campusbarbecue en talloze lokale sponsoren zorgde voor eindeloos veel materiaal, eten, drinken, diensten, etc etc. DANK DANK DANK!

Sponsor worden van De Buurtcamping of een lokale camping steunen? Kijk hier voor meer informatie of download direct de partnerbrochure

Bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties
Dankzij de alleraardigste hulp en vriendelijke tarieven van onderstaande bedrijven lukt het ons om de campings te voorzien van de belangrijkste voorzieningen en het betaalbaar te houden voor iedereen:
Loxam
Bosjuweel
Waternet
Drukmakers
De Perslijst
Facebook Workplace
IM Lounge

SAMENWERKINGEN

Er zijn zoveel mooie, vaak jonge, initiatieven die ook allemaal streven naar een fijnere buurt. Het was en is een genoegen om met de volgende partijen samen te werken: Peerby.com, Voor je Buurt, Stadspas, U-Pas, Vrienden van de Parken, de Witte Raaf, de Voedselbank, Dutchband, de Regenboog Groep, Salto FM, Echo, BankjesCollectief, De Deelkelder, Tante Leen en de lokale Politie en Brandweerdiensten.

Help mee! Wil je ook met De Buurtcamping samenwerken? Laat het ons weten met een mail naar campingbeheerder@debuurtcamping.nl