De Buurtcamping
De Buurtcamping

vacature bestuursleden Buurtcamping Utrecht

Bestuurservaring opdoen bij een sociaal initiatief in Utrecht?

De Buurtcamping Utrecht zoekt bestuursleden!

toezichthoudend penningmeester
& algemeen bestuurslid

Wij zijn op zoek naar bestuursleden als aanvulling op het huidige bestuur (voorzitter, secretaris en een algemeen bestuurslid). De Buurtcamping Utrecht bestaat 6 jaar en het komende jaar staat in het teken van (de oprichting van) de Raad van Buren, bestaande uit bewoners uit de verschillende wijken. 

De Buurtcamping heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld, waarbij de focus op het praktisch organiseren van een kampeerweekend steeds meer is verschoven naar het bouwen aan en onderhouden van een netwerk van buurtbewoners, partners in welzijn, maatschappij en cultuur en overige betrokkenen. Het opzetten van de campings is één van de middelen om dit te bewerkstelligen.

We zoeken nog ondersteunende bestuursleden, in de vorm van een toezichthoudend penningmeester en algemeen bestuurslid. Vanuit deze rol ondersteun je het uitvoerend bestuur in de grote lijnen, deel je je netwerk, expertise en visie o.a. op de samenwerking met relevante partijen uit het maatschappelijke domein in Utrecht.

Het bestuur heeft 6 vergaderingen per jaar.

De toezichthoudend penningmeester:

  • Houdt zicht op de begroting en administratie
  • Doet maandelijks betalingen
  • Maakt een jaarverslag in afstemming met uitvoerend bestuur
  • Adviseert de fondsenwerver
  • Zet relevant netwerk in als het gaat om sponsoring

De penningmeester wordt ondersteund door regiobeheerder (die stelt begrotingen op en heeft contact met campingbeheerders), boekhouder (houdt administratie bij in een online systeem, doet aangifte) en het accountantskantoor VDGC (stelt jaarrekening op).

Algemeen bestuurslid

  • Neemt kennis, ervaring en visie uit werkervaring mee in vergaderingen
  • Pakt taken op als het nodig is en met plezier

Wij bieden
Een (onbezoldigde) bestuursfunctie waarin je de mogelijkheid hebt om expertise in te zetten voor een maatschappelijk relevante organisatie en je netwerk te verbreden. Een kans om betrokken te zijn bij de groei en ontwikkeling van een jonge en dynamische organisatie, de successen van dichtbij mee te maken en middels deze betrokkenheid mee te werken aan inclusieve communities in de verschillende wijken in Utrecht. 

Vragen en/of interesse?
Mail dan naar utrecht@debuurtcamping.nl of bel Eva Leen 06-81020258.