De Buurtcamping
De Buurtcamping

Nationale Postcode Loterij en De Buurtcamping

Waarom steunt Nationale Postcode Loterij De Buurtcamping en de BuurtBankjesDag?

Nationale Postcode Loterij bewondert de inzet van De Buurtcamping om Nederlandse buurten te versterken door het creëren van ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet spreken of leren kennen. Door het samen brengen van verschillende groepen buurtbewoners, betalende kampeerders, mensen met een stadspas en vrijwilligers die activiteiten organiseren op de camping ontstaat er een unieke mix van mensen die elkaar ook na De Buurtcamping blijven zien. Zo wordt de cohesie in de buurt versterkt.

Waarom vindt Nationale Postcode Loterij het belangrijk dat buren elkaar ontmoeten?

  • Zorgen voor meer saamhorigheid in de samenleving
  • Ontmoeting faciliteren tussen groepen die elkaar natuurlijkerwijs niet spreken/tegen komen.
  • Het faciliteren van een laagdrempelige ontmoeting, voor een ieder toegankelijk.
  • Nationale Postcode Loterij staat ook voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet én meetelt.

Wij ondersteunen dit initiatief omdat het de saamhorigheid in Nederlandse buurten op een laagdrempelige en vrolijke manier versterkt

Managing Director Nationale Postcode Loterij, Dorine Manson

Op welke manier steunt Nationale Postcode Loterij de organisatie?

Nationale Postcode Loterij heeft een eenmalige schenking van €300.000 toegekend. Met deze loterijbijdrage kan De Buurtcamping de komende twee jaar het aantal campings in Nederland verder uitbreiden en ook andere verbindende buurtinitiatieven, waaronder De BuurtBankjes en de Grote BuurtBankjesdag, ontplooien. Om zo nog meer bijzondere ontmoetingen tussen diverse  buurtbewoners te faciliteren.

Grote dank gaat uit naar alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij voor het mede mogelijk maken van De Buurtcamping en De BuurtBankjes (dag).

Bezoek Nationale Postcode Loterij