De Buurtcamping
De Buurtcamping

GEZOCHT: Bestuurslid (m/v/x) Stichting De Buurtcamping Amsterdam

GEZOCHT: Bestuurslid (m/v/x) Stichting De Buurtcamping Amsterdam

Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid dat zijn/haar/hun expertise, netwerk en enthousiasme inzet voor de groei en doorontwikkeling van De Buurtcamping Amsterdam. Het bestuur helpt de De Buurtcamping sterk op de kaart te zetten in het Amsterdamse (cultureel-maatschappelijke) landschap en denkt mee over het financieel bestendigen van De Buurtcamping Amsterdam. Het bestuur zal in het komende jaar meedenken over de beste vorm voor een duurzaam voortbestaan van De Buurtcamping Amsterdam. De Buurtcamping bestaat bij de gratie van diversiteit en inclusie. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit en ontwikkeling van inclusie binnen het bestuur versterken.

Stichting De Buurtcamping Amsterdam is sinds 2013 actief in minimaal 5 verschillende Amsterdamse stadsdelen en heeft de ambitie uit te breiden. Jaarlijks wordt er in een traject van ruim 7 maanden –​ ​voor, doorensamenmetbewonersenondernemersuitdebuurt–​ ​gewerktaanhetopzettenvaneen Buurtcamping in een stadspark in hun buurt. Er wordt toegewerkt naar een breed programma met activiteiten op het gebied van sport en spel, kunst en cultuur en ontmoeting georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een bingo, kampvuur met verhalenvertellers, workshops theatersport, capoeira en ​spoken word.​ Naast het organiseren van de camping, het programma en promotie werken we het hele jaar door aan een beweging in de buurt en het creëren van een community. Door samen de camping te organiseren, bouwen en bezoeken leren bewoners elkaar en de buurt beter kennen en waarderen.

Waarom De Buurtcamping?

Er bestaat niet alleen een kloof tussen arm en rijk, er zijn meerdere maatschappelijke kloven die blijven groeien: de kloof tussen verschillende culturen, opleidingsniveaus en daarbij is ook eenzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Wij geloven dat De Buurtcamping duurzame ontmoetingen creëert tussen buurtgenoten. Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede voorbeelden, zelfvertrouwen, een thuisgevoel in de buurt. Daarbij leiden ze tot minder angst, meer samenwerkingen, vriendschappen en relaties én maken ze het vragen en aanbieden van hulp makkelijker. Ze maken je wereld groot en klein tegelijk… Bij ons op de camping is iedereen gelijk; dit maakt het laagdrempelig en verbindend. De Buurtcamping Amsterdam draagt in grote mate bij aan de speerpunten uit het coalitieakkoord (mei 2018) van de gemeente Amsterdam.

Doelstellingen De Buurtcamping Amsterdam 2021

 1. Sociale cohesie versterken door duurzame ontmoetingen te creëren
  De ambitie van De Buurtcamping is om de sociale cohesie in de buurt te versterken. Dit doet zij door letterlijk ruimte te creëren voor ontmoeting tussen verschillende groepen. Een camping is bij uitstek een plaats waar mensen elkaar ongedwongen kunnen leren kennen.
 2. Een vakantie bieden aan mensen die normaal niet op vakantie kunnen.
  De Buurtcamping wil iedereen de mogelijkheid bieden om op vakantie te gaan. In eigen stad, samen met een diversiteit aan buurtbewoners. Daarom bieden we een gereduceerd tarief voor mensen met een laag inkomen, lenen we tenten en kampeerspullen uit en worden prijzen voor eten en drinken laag gehouden.
 3. Buurtbewoners en beheerders activeen en helpen zich te ontwikkelen
  Met De Buurtcamping motiveren we buurtbewoners om zich actiever in te zetten voor de buurt. Met de begeleiding, zoals De BuurtCampus, het opleidingstraject dat wij bieden, helpen we alle beheerders in het ontwikkelen van sociaal ondernemerschap capaciteiten. Ook het contact metlokale organisaties en andere actieve buurtbewoners draagt bij aan het activeren van de campingbezoekers.
 4. 5-jarig fondsen- en sponsoring wervingsplan. Om de financiële duurzaamheid van Stichting De Buurtcamping Amsterdam te waarborgen is de wens om een Amsterdamse sponsor te vinden voor 5 jaar. Ervaring en/of ideeën hieromtrent zijn dientengevolge een pre.
 5. Bijdragen aan doelstellingen Gemeente Amsterdam
  De Buurtcamping geeft invulling aan verschillende beleidsambities. Wij hopen een bijdrage te leveren aan het programma Ontwikkelbuurten, door de openbare ruimte op een creatieve en verbindende manier in te zetten. We bieden we bewoners die op de arbeidsmarkt buiten de boot vallen de kans om zich te ontplooien. We bieden Amsterdammers die moeite hebben om te participeren (door o.a. lichamelijke of psychische problemen, armoede of taalachterstand) een inclusieve plek om zich te kunnen ontplooien. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kamperen samen onbezorgd met hun ouders, want op De Buurtcamping speelt armoede geen rol. We faciliteren ontmoetingen en versterken zo de sociale verbinding binnen Amsterdamse wijken. Hiermee hopen we mee te werken aan kansengelijkheid in de stad. Tot slot dragen we bij aan een duurzame toekomst door informatie te geven afvalvermindering en het gebruik van wegwerpproducten te ontmoedigen.

Het Centrale Team
Stichting De Buurtcamping Amsterdam draagt bij aan een grotere beweging waarbij er in 2019 meer dan 35 Buurtcampings door heel Nederland worden georganiseerd. Door de coronacrisis kon De Buurtcamping in 2020 helaas niet in haar bestaande vorm doorgaan. In plaats daarvan was de Thuisblijfvakantie een groot succes. De kracht achter deze beweging is de landelijke Stichting De Buurtcamping, geheel met eigen bestuur. De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die buurten wil versterken door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te organiseren. Hierbij werken we samen met organisaties die allemaal streven naar een fijnere buurt; waarin je elkaar groet, kent en helpt.

Regioteam Amsterdam
Het regioteam bestaat uit regiobeheerder(s), (ex-)campingbeheerders die zich al jaren met passie inzetten voor De Buurtcamping en haar voortbestaan. Het regioteam is verantwoordelijk voor de aansturing van de lokale projectteams in Amsterdam.

Profiel bestuurslid
Je wordt enthousiast van het doorontwikkelen van een organisatie, hebt een ondernemende houding en bent betrokken. Je bent positief kritisch, hebt een eigen visie op ontwikkelingen binnen de culturele sector, en/of inzicht in ontwikkelingen op het gebied van welzijn in Amsterdam en/of kennis en ervaring op financieel/commercieel of bedrijfsmatig vlak. Je werkt gestructureerd, zelfstandig en bent goed in staat het overzicht te bewaken.

De rol van ons bestuur:

 • Kwaliteits- en conceptbewaking van de uitgangspunten van Stichting De Buurtcamping;
 • Controleert en ondersteunt het regioteam;
 • Is sparpartner/vraagbaak voor het regioteam, o.a. door kennis en netwerk te delen;
 • Organiseert vier bestuursvergaderingen per jaar;
 • Committeert zich voor minstens een jaar (bij voorkeur langer in verband met de continuïteit van de organisatie);
 • Afstemming licenties, doelen, beleid en daaruit voortvloeiende strategie met Stichting De Buurtcamping; sluiten opdrachtovereenkomsten met regio-/campingbeheerders;
 • Geeft feedback op de begroting en controleert de jaarrekening;
 • Ondersteuning bij sponsoring en het zoeken en vormen van samenwerkingen in de stad;
 • Gewenst en ongewenst kunnen adviseren over strategische keuzes aan het regionale team;
 • Bezoekt jaarlijks minimaal een van De Buurtcampings in Amsterdam.

Wij bieden:
Een (onbezoldigde) relevante en uitdagende bestuursfunctie. Een perfecte mogelijkheid om expertise in te zetten voor een maatschappelijk relevante organisatie. Een kans om betrokken te zijn bij de groei en ontwikkeling van een jonge en dynamische organisatie, de successen van dichtbij mee te maken en middels deze betrokkenheid een stempel te kunnen drukken op de ontwikkelingen.

Vragen en/of interesse? Bel of mail naar:
Ruben Hoekstra
Bestuursvoorzitter Stichting De Buurtcamping Amsterdam
Email: ruben@debuurtcamping.nl
Telefoon: 06-57820736